به رنگ وب دیزاین خوش آمدید

ثبت شکایات

ثبت شکایات

جهت پیگیری و ثبت شکایات خود لطفا فقط با شماره مدیریت رنگ وب دیزاین به شماره 09120872272 تماس حاصل نمایید. در صورت نیاز به پاسخگویی در رابطه با شکایت پس از تشکیل جلسه در کوتاه ترین زمان به درخواست و شکایات شما رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد.